Bơm chìm giếng khoan Pentax 4L 16/06

Mã: 05ddaf82cc41 Danh mục: