Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 24-14

Mã: 4353b013eb5a Danh mục: